Archivo

Tots som iguals, però alguns som més iguals que uns altres¹

Transmissió inconscient de desigualtats socials en els centres educatius (Segona part2) Introducció Este treball realitzat en centres educatius de la ciutat de València (Espanya) i zones pròximes. Partint d’un d’ells i estés a uns altres de l’entorn, especialment, en la part d’enquestes al professorat. El nostre objecte d’estudi és la comunitat laboral que existeix en[...]

Editorial especial del profesor Reyes

Estimados amigos caminantes de este maravilloso proyecto de Peripatéticos, antes de todo, daros las gracias por leernos y acompañarnos por nuestra trayectoria e historia. El equipo editorial me ha designado para escribir, en nombre de todos, este editorial especial del número siete de la revista por varios e importantes motivos. En primer lugar, y no[...]

Tots som iguals, però alguns som més iguals que uns altres¹

Transmissió inconscient de desigualtats socials als centres educatius (Primera part[2])   Resum El treball analitza, mitjançant triangulació metodològica, la transmissió inconscient de desigualtats produïdes entre el personal que treballa als centres educatius. Convertint-se en models que es normalitzen i transmeten d’eixe mateix mode per a ser reproduïts cultural i ideològicament per l’alumnat que pertanyent a[...]

El Mètode PAEC en interacció amb Àmbits Sociolingüístics i treball per Projectes de 1r i 2n de l'ESO¹

En el cas de segon curs en la primera enquesta només un 4’8 assenyala que no li agrada, una alumna de 15 anys absentista (tal com ens va indicar verbalment ella en entregar el qüestionari, trencant l’anonimat de les preguntes), però mostra la resta d’indicadors positius, preferint aqueixa activitat a les tradicionals. La resta de[...]

PAEC en movimiento¹ (Tercera parte)

PAEC en movimiento[1] (Tercera parte)   Variables Dentro de las múltiples variables que se nos pueden presentar, por la realidad de nuestro entorno o bien por decisión del docente difusor de PAEC, vamos a presentar unas cuantas de ellas a modo de ejemplo para que puedan ser herramientas útiles que puedan ser desarrolladas en su[...]

El Mètode PAEC en interacció amb Àmbits Sociolingüístics i treball per Projectes de 1r i 2n de l'ESO¹

El Mètode PAEC en interacció amb Àmbits Sociolingüístics i treball per Projectes de 1r i 2n de l’ESO[1]   El treball de camp Els grups seleccionats per al present treball van ser 2 grups, pertanyents als cursos de 1r i 2n de l’ESO treballant en tots dos grups pels denominats àmbits lingüístics que és una[...]

El Mètode PAEC en interacció amb Àmbits Sociolingüístics i treball per Projectes de 1r i 2n de l'ESO¹

La metodologia   3.1. El Mètode PAEC El Mètode PAEC s’inspira parcialment en el mètode peripatètic clàssic que va ser utilitzat per Aristòtil (384 a.C.-322 a.C) i la seua denominada escola peripatètica, en la qual es debatien temes filosòfics mentre es caminava, ja que es considerava la forma més natural per a tractar els mateixos.[...]

PAEC en movimiento¹ (Segunda parte)

Una vez fuera y seleccionado el especio de trabajo, acotado en su dimensión para que sea práctico y el difusor siempre este visible a todos, se elige el lugar del ágora. Ese espacio común de debate tan importante para nosotros y donde empiezan y suelen acabar todas nuestras sesiones. En ese momento se forma un[...]

El Mètode PAEC en interacció amb Àmbits Sociolingüístics i treball per Projectes de 1r i 2n de l'ESO. Primera Part¹

Prefaci El següent article tracta un tema que ha estat en voga, i en disputa, durant els dos últims cursos acadèmics a Espanya: Els àmbits. Estos són el resultat de la de la unió de diferents assignatures per a crear una gran matèria que els acull. Podem veure l’Àmbit Sociolingüístic (ASL) i l’Àmbit Científic-Tecnològic (ACT).[...]

PAEC en movimiento¹ (Primera parte)

Introducción La dinámica que os vamos a mostrar es, quizás, la más representativa y por la que más se nos ha conocido y salido en los medios. Pero además de todo lo anterior tiene una importancia especial por dos motivos. Por un lado, porque nos ayuda a que nuestros alumnos y beneficiarios rompan con su[...]